Други / С дебелина, по-малка от 0,5 mm.

  • - - - - 7210128010 80: Само повърхностно обработени или само изрязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна
  • - - - - 7210128090 80: Други