С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm.

Polski 1

  • - - - 7208531000 80: Валцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, с широчина, непревишаваща 1 250 mm, и с дебелина 4 mm или повече
  • - - - 7208539000 80: Други