С дебелина, по-малка от 0,5 mm.

  • - - - 7219351000 80: Съдържащи тегловно 2,5% или повече никел
  • - - - 7219359000 80: Съдържащи тегловно по-малко от 2,5% никел