С дебелина 0,5 mm или повече.

  • - - - 7210110010 80: Само повърхностно обработени или само изрязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна
  • - - - 7210110090 80: Други