С дебелина, непревишаваща 1 mm.

Deutsch 9 Français 1

  • - - - - 3920491010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 3920491030 10: Други
  • - - - - - 3920491030 80: Фолио от (поливинил) хлориден съполимер - с тегловно съдържание на пълнители 45 % или повече - върху подложка
  • - - - - - 3920491093 80: Фолио с огледален блясък 70 или повече измерен при ъгъл 60 ° с използване на глосометър (определено по метод ISO 2813:2000), съставено от един или два слоя поли(винилхлорид), покрит от двете страни със слой от пластмаса, с дебелина 0,26 mm или повече, но непревишаващ 1,0 mm, покрит от бляскавата повърхност с предпазно фолио от полиетилен, на роли с широчина 1 000 mm или повече, но не превишаваща 1 450 mm, предназначено за производство на стоки от позиция 9403
  • - - - - - 3920491099 80: Други