С дебелина, превишаваща 1 mm.

Deutsch 3

  • - - - - 3920499010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 3920499090 80: Други