С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm.

Nederlands 1

  • - - - 7219321000 80: Съдържащи тегловно 2,5% или повече никел
  • - - - 7219329000 80: Съдържащи тегловно по-малко от 2,5% никел