С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm.

  • - - - 7219121000 80: Съдържащи тегловно 2,5% или повече никел
  • - - - 7219129000 80: Съдържащи тегловно по-малко от 2,5% никел