Други / Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте.

Deutsch 13 English 2 Español 2 Français 4 Magyar 1 Italiano 1 Nederlands 1

Стоката „NISKOZ BOND 5080 (НИШКОЗ БОНД 5080)”…

Стоката „NISKOZ BOND 5080 (НИШКОЗ БОНД 5080)” представлява модифицирано царевично нишесте - динишестен фосфат, с код като хранителна добавка Е1412.

Продуктът се отнася към групата на т. нар. омрежени нишестета, която е различна от групата на естерифицираните и етерифицираните нишестета, т.е. стоката е различна от естерифицирано и етерифицирано нишесте.

Представена е в чували от 25 кг или 750 кг и е предназначена за влагане в производството на картон, съставка на лепила и за др. технически цели.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МОДИФИЦИРАНО НИШЕСТЕ