Други / Балони и дирижабли; безмоторни самолети, делтапланери и други въздухоплавателни превозни средства, предназначени за придвижване без двигател.

  • - - 8801009010 80: За гражданската авиация
  • - - 8801009090 80: Други