От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); от тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/).

  • - - - 0210921000 80: От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/)
  • - - - 0210929100 10: Други
  • - - - - 0210929100 80: Меса
  • - - - - 0210929200 80: Карантии
  • - - - - 0210929900 80: Брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии