Други / Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, включително водача.

  • - - 8702901100 10: С бутален двигател, с искрово запалване
  • - - - 8702901100 20: С работен обем, превишаващ 2 800 cm$3
  • - - - - 8702901100 80: Нови
  • - - - - 8702901900 80: Употребявани
  • - - - 8702903100 10: С работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3
  • - - - - 8702903100 80: Нови
  • - - - - 8702903900 80: Употребявани
  • - - 8702909000 80: Други