Етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание.

Čeština 6 Dansk 1 Deutsch 13 English 4 Español 6 Eesti 1 Suomi 4 Français 25 Hrvatski 1 Magyar 2 Nederlands 45 Polski 35 Română 2 Slovenčina 5 Svenska 7

  • - - 2207200012 10: Стоки, получени от селскостопански продукти, включени в Приложение І към Договора за функционирането на Европейския съюз
  • - - - 2207200012 20: Етилов алкохол, произвеждан от селскостопански продукти (изброени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз), с изключение на продуктите със съдържание на вода над 0,3 % (m/m), измерено в съответствие със стандарт EN 15376, както и етилов алкохол, произвеждан от селскостопански продукти (изброени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз), съдържащ се в смеси с бензин със съдържание на етилов алкохол над 10 % (v/v)
  • - - - - 2207200012 80: за използване като гориво
  • - - - - 2207200017 80: за използване за други цели
  • - - - 2207200019 80: Други
  • - - 2207200090 80: Други