Дестилати от вино или от гроздови джибри.

Deutsch 3

 • - - 2208201200 10: В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l
 • - - - 2208201200 80: Коняк
 • - - - 2208201400 80: Арманяк
 • - - - 2208202600 80: Grappa
 • - - - 2208202700 80: Бренди от Jerez
 • - - - 2208202900 80: Други
 • - - 2208204000 10: В съдове с вместимост, превишаваща 2 l
 • - - - 2208204000 80: Суров дестилат
 • - - - 2208206200 10: Други
 • - - - - 2208206200 80: Коняк
 • - - - - 2208206400 80: Арманяк
 • - - - - 2208208600 80: Grappa
 • - - - - 2208208700 80: Бренди от Jerez
 • - - - - 2208208900 80: Други