Възпламенители / Бикфордови фитили; детонаторни фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори.

Deutsch 1

  • - - 3603006010 80: Възпламенители за газови генератори с обща максимална дължина 20,34mm или повече, но не повече от 25,25mm, и с дължина на щифта 6,68mm (± 0,3mm) или повече, но не повече от 6,9mm (± 0,3mm)
  • - - 3603006090 80: Други