Други / Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми, други кръвни съставки и имунологични продукти, дори модифицирани или получени по биотехнологичен път; ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с изключение на маите) и други подобни продукти.

Deutsch 4 Français 3

  • - - 3002901000 80: Човешка кръв
  • - - 3002903000 80: Животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели
  • - - 3002905000 80 (2/2) : Култури от микроорганизми
  • - - 3002909000 80 (2/0) : Други