Съдържащи тегловно повече от 50 % диалуминиев триоксид (Al@2O@3), силициев диоксид (SiO@2) или смес или комбинация от тези продукти.

  • - - 6902201000 80: Съдържащи тегловно 93 % или повече силициев диоксид (SiO@2)
  • - - 6902209100 10: Други
  • - - - 6902209100 80: Съдържащи тегловно повече от 7 %, но по-малко от 45 % диалуминиев триоксид (Al@2O@3)
  • - - - 6902209900 80: Други