С кръгло напречно сечение, с диаметър 80 mm или повече.

  • - - - - 7228304110 80: Пръти от стомана с висока степен на устойчивост на умора на материала, използвани за арматура на бетон, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, или подложени на усукване след валцоване
  • - - - - 7228304190 80: Други