С външен диаметър, превишаващ 406,4 mm.

  • - - - - - 7304499910 80: Снабдени с принадлежности, за газове или течности, предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 7304499990 80: Други