Магнети; динамомагнети; магнитни волани.

  • - - 8511200010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 8511200090 80: Други