В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg.

Deutsch 1

  • - - - - 2002909910 80: На прах, дори с прибавка на захар, други подсладители или нишесте
  • - - - - 2002909990 80: Други