В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg.

  • - - - - 2002909110 80: На прах, дори с прибавка на захар, други подсладители или нишесте
  • - - - - 2002909190 80: Други