С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg.

  • - - - - 2008807010 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - 2008807090 80: Други