Дъбени или "crust" кожи от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, но не обработени по друг начин.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 4104110000 10: В мокро състояние (включително wet-blue)
  • - - 4104110000 80 (6/0) : Лицеви кожи, нецепени; цепени лицеви кожи
  • - - 4104190000 80 (6/0) : Други
  • - 4104410000 10: В сухо състояние (crust)
  • - - 4104410000 80 (8/0) : Лицеви кожи, нецепени; цепени лицеви кожи
  • - - 4104490000 80 (8/0) : Други