Домакински артикули или домашни потреби и техните части; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или за аналогична употреба.

Deutsch 1 English 7 Français 3 Svenska 1

  • - - 7418101000 80: Неелектрически уреди за готвене или за отопление от видовете, служещи за домакински цели и техните части
  • - - 7418109000 80 (2/0) : Други