Други / Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина.

Deutsch 5

  • - - 2002901100 10: С тегловно съдържание на сухо вещество, по-малко от 12 %
  • - - - 2002901100 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
  • - - - 2002901900 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
  • - - 2002903100 10: С тегловно съдържание на сухо вещество 12 % или повече, но непревишаващо 30 %
  • - - - 2002903100 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
  • - - - 2002903900 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
  • - - 2002909100 10: С тегловно съдържание на сухо вещество, по-голямо от 30 %
  • - - - 2002909100 80 (2/0) : В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
  • - - - 2002909900 80 (2/0) : В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg