Домофони / Други / Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни мрежи и за други безжични мрежи; други апарати за предаване или приемане на глас, образ или други данни, включително апаратите за комуникация в жични или безжични мрежи (такива като LAN или WAN мрежи), различни от тези от № 8443, 8525, 8527 или 8528.

Čeština 3 Deutsch 15 English 7 Español 3 Français 6 Latviešu 8 Svenska 1

Вътрешно тяло на домофон, представляващо…

Вътрешно тяло на домофон, представляващо устройство, с вградена операционна система Linux, съдържащо: - 7“ цветен TFT LCD панел с чувствителен екран (capacitive tuch screen) и с резолюция 800 х 480, - миркофон; - високоговорител; - модул за осъществяване на мрежова комуникация -10/100Mbps Ethernet; - модул за безжична комуникация Wi-Fi 802.11b/g/n модул.

Изделието служи за получаване на образи и звуци от външно тяло и съответно за изпращане на обратна информация (звук).

Предоставя също така следните функции: възможност за връзка (повикване) с други панели, дистанционно отваряне на врата, запис на гласови съобщения, режим „автоматичен отговор“ и режим "Не безпокой"; устройството разполага също така и със слот за карта памет – SD Card, върху която могат да се записват постъпили данни, съобщения и други подобни.

Устройството е представено с принадлежност (планка) за стенен монтаж. Изделието е с размери 179 х 164.5 х 10.8 mm, захранване 12 Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА АУДИО СИГНАЛИ ЗА ВИДЕО СИГНАЛИ ВИДЕО ТЕЛЕФОНИ АПАРАТИ ЗА ПРЕД./ПРИЕМАНЕ НА ГЛАС

Вътрешно тяло на домофон, представляващо…

Вътрешно тяло на домофон, представляващо устройство, с вградена операционна система Linux, съдържащо: - 7“ цветен TFT LCD панел с чувствителен екран (capacitive tuch screen) и с резолюция 800 х 480, - миркофон; - високоговорител; - модул за осъществяване на мрежова комуникация -10/100Mbps Ethernet.

Изделието служи за получаване на образи и звуци от външно тяло и съответно за изпращане на обратна информация (звук).

Предоставя също така следните функции: възможност за връзка (повикване) с други панели, дистанционно отваряне на врата, запис на гласови съобщения, режим „автоматичен отговор“ и режим "Не безпокой"; устройството разполага също така и със слот за карта памет – SD Card, върху която могат да се записват постъпили данни, съобщения и други подобни.

Устройството е представено с принадлежност (планка) за стенен монтаж. Изделието е с размери 217 х 142 х 26 mm, захранване 12 Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА АУДИО СИГНАЛИ ЗА ВИДЕО СИГНАЛИ ВИДЕО ТЕЛЕФОНИ АПАРАТИ ЗА ПРЕД./ПРИЕМАНЕ НА ГЛАС

Вътрешно тяло на домофон, представляващо…

Вътрешно тяло на домофон, представляващо устройство, с вградена операционна система Linux, съдържащо: - 7“ цветен TFT LCD панел с чувствителен екран (capacitive tuch screen) и с резолюция 800 х 480, - миркофон; - високоговорител; - модул за осъществяване на мрежова комуникация -10/100Mbps Ethernet; Изделието служи за получаване на образи и звуци от външно тяло и съответно за изпращане на обратна информация (звук).

Предоставя също така следните функции: възможност за връзка (повикване) с други панели, дистанционно отваряне на врата, запис на гласови съобщения, режим „автоматичен отговор“ и режим "Не безпокой"; устройството разполага също така и със слот за карта памет – SD Card, върху която могат да се записват постъпили данни, съобщения и други подобни.

Устройството е представено с принадлежност (планка) за стенен монтаж. Изделието е с размери 195,8 х 132.8 х 17.5 mm, захранване 12 Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА АУДИО СИГНАЛИ ЗА ВИДЕО СИГНАЛИ ЗА УРАВЯНЕ НА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ АПАРАТИ ЗА ПРЕД./ПРИЕМАНЕ НА ГЛАС

Вътрешно тяло на домофон, представляващо…

Вътрешно тяло на домофон, представляващо устройство, с вградена операционна система Linux, съдържащо: - 7“ цветен TFT LCD панел с чувствителен екран (capacitive tuch screen) и с резолюция 800 х 480, - миркофон; - високоговорител; - модул за осъществяване на мрежова комуникация -10/100Mbps Ethernet.

Изделието служи за получаване на образи и звуци от външно тяло и съответно за изпращане на обратна информация (звук).

Предоставя също така следните функции: възможност за връзка (повикване) с други панели, дистанционно отваряне на врата, запис на гласови съобщения, режим „автоматичен отговор“ и режим "Не безпокой"; устройството разполага също така и със слот за карта памет – SD Card, върху която могат да се записват постъпили данни, съобщения и други подобни.

Устройството е представено с принадлежност (планка) за стенен монтаж. Изделието е с размери 179 х 164.5 х 10.8 mm, захранване 12 Vdc/10W или 24 Vdc Passive PoE

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА АУДИО СИГНАЛИ ЗА ВИДЕО СИГНАЛИ ВИДЕО ТЕЛЕФОНИ ЗА УРАВЯНЕ НА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ АПАРАТИ ЗА ПРЕД./ПРИЕМАНЕ НА ГЛАС