Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от мекотели, годни за консумация от човека.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 0307110000 10: Стриди
 • - - 0307110000 80 (2/0) : Живи, пресни или охладени
 • - - 0307120000 80: Замразени
 • - - 0307190000 80 (2/0) : Други
 • - 0307210000 10: Миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други миди от родовете Pecten, Сhlamуs или Placopecten
 • - - 0307210000 80 (6/0) : Живи, пресни или охладени
 • - - 0307220000 80 (2/0) : Замразени
 • - - 0307290000 80 (2/0) : Други
 • - 0307310000 10: Миди от вида Mytilus spp., или от вида Perna spp.
 • - - 0307310000 80 (2/0) : Живи, пресни или охладени
 • - - 0307320000 80 (2/0) : Замразени
 • - - 0307390000 80 (2/0) : Други
 • - 0307420000 10: Сепия и сепиоли
 • - - 0307420000 80 (5/0) : Живи, пресни или охладени
 • - - 0307430000 80 (14/0) : Замразени
 • - - 0307490000 80 (5/0) : Други
 • - 0307510000 10: Октоподи (Octopus spp.)
 • - - 0307510000 80: Живи, пресни или охладени
 • - - 0307520000 80: Замразени
 • - - 0307590000 80 (2/0) : Други
 • - 0307600000 80: Охлюви, различни от морските
 • - 0307710000 10: Миди и сърцевидки (семейства Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae и Veneridae)
 • - - 0307710000 80 (2/0) : Живи, пресни или охладени
 • - - 0307720000 80 (2/0) : Замразени
 • - - 0307790000 80 (2/0) : Други
 • - 0307810000 10: Морски охлюви абалон (Haliotis spp.) и големи морски охлюви (Strombus spp.)
 • - - 0307810000 80 (2/0) : Живи, пресни или охладени морски охлюви абалон (Haliotis spp.)
 • - - 0307820000 80: Живи, пресни или охладени големи морски охлюви (Strombus spp.)
 • - - 0307830000 80: Замразени морски охлюви абалон (Haliotis spp.)
 • - - 0307840000 80: Замразени големи морски охлюви (Strombus spp.)
 • - - 0307870000 80 (2/0) : Други морски охлюви абалон (Haliotis spp.)
 • - - 0307880000 80 (2/0) : Други големи морски охлюви (Strombus spp.)
 • - 0307910000 10: Други, включително брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, годни за консумация от човека
 • - - 0307910000 80 (2/0) : Живи, пресни или охладени
 • - - 0307920000 80 (2/0) : Замразени
 • - - 0307990000 80 (2/0) : Други