Раци / Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека.

  • - - - 0306141000 80: Раци от видовете Paralithodes camchaticus, Chionоecetes spp. и Cаllinectes sapidus
  • - - - 0306143000 80: Раци от вида Cancer pagurus
  • - - - 0306149000 80 (2/0) : Други