Други / Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от мекотели, годни за консумация от човека.

  • - - - 0307492000 80 (2/0) : Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) и сепиоли (Sepiola spp.)
  • - - - 0307494000 80 (2/0) : От видовете Loligo spp.
  • - - - 0307495000 80 (2/1) : Калмари и рогачи от видоветеOmmastrephes spp., различни от Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.
  • - - - 0307496000 80 (2/0) : Калмари от вида Todarodes sagittatus (European flying squid) (Ommastrephes sagittatus)
  • - - - 0307498000 80 (2/0) : Други