Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обработени по друг начин).

  • - - 1902201000 80 (2/0) : Съдържащи тегловно повече от 20|% риби и ракообразни, мекотели|или други водни безгръбначни
  • - - 1902203000 80 (2/0) : Съдържащи тегловно повече от 20|% салами, кренвирши или други подобни, месо или карантии от всякакъв вид, включително и мазнини от всякакъв вид или произход
  • - - 1902209100 10: Други
  • - - - 1902209100 80 (2/0) : Варени
  • - - - 1902209900 80 (2/0) : Други