За помпи / Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности.

  • - - - 8413910010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8413910030 80: Капак на горивна помпа: - състоящ се от алуминиеви сплави, - с диаметър 38 mm или50 mm, - с два концентрични пръстеновидни улея на повърхността си, - анодиран, от вида, използван в моторни превозни средства с бензинови двигатели
  • - - - 8413910040 80: Клавиатури от силикон или пластмаса, - със или без части от метал, пластмаса, епоксидна смола, усилена със стъклени влакна, или дърво, - напечатани или не, или с повърхностна обработка, - със или без електрически проводящи елементи, - със или без клавиатурно фолио, залепено върху клавиатурата - със или без защитно фолио - еднослойни или многослойни
  • - - - 8413910090 80: Други