Дъвка (chewing-gum), дори със захарно покритие.

  • - - 1704101000 80: С тегловно съдържание на захароза, по-малко от 60 % (включително инвертната захар, изразена като захароза)
  • - - 1704109000 80 (0/1) : С тегловно съдържание на захароза, равно или по-голямо от 60 % (включително инвертната захар, изразена като захароза)