Други / Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

 • - - - - - 0304599010 80: Херинги
 • - - - - - 0304599015 80: Атлантически червен тон (Thunnus thynnus)
 • - - - - - 0304599020 80: Тон от вида Thunnus obesus
 • - - - - - 0304599030 80: Черни писии (Reinhardtius hippoglossoides)
 • - - - - - 0304599035 80: Атлантически писии (Hippoglossus hippoglossus)
 • - - - - - 0304599040 80: Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)
 • - - - - - 0304599045 80: Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax)
 • - - - - - 0304599050 80: Морски кустури (Sebastes spp.)
 • - - - - - 0304599055 80: Гопа (Boops boops)
 • - - - - - 0304599065 80: Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)
 • - - - - - 0304599090 80: Други