Непокрити, дори полирани / Телове от желязо или от нелегирани стомани.

Deutsch 1

  • - - 7217101000 10: Съдържащи тегловно по-малко от 0,25% въглерод
  • - - - 7217101000 80: Чийто най-голям размер на напречното сечение е по-малък от 0,8 mm
  • - - - 7217103100 10: Чийто най-голям размер на напречното сечение е равен или по-голям от 0,8 mm
  • - - - - 7217103100 80: С назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването
  • - - - - 7217103900 80: Други
  • - - 7217105000 80: Съдържащи тегловно 0,25% или повече, но по-малко от 0,6% въглерод
  • - - 7217109000 80 (2/0) : Съдържащи тегловно 0,6% или повече въглерод