Други обемни ротационни помпи / Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности.

Français 5