Други / Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; циклени полимери на алдехидите; параформалдехид.

  • - - - 2912490010 80: 3-Феноксибензалдехид (CAS RN 39515-51-0)
  • - - - 2912490020 80: 4-Хидроксибензалдехид (CAS RN 123-08-0)
  • - - - 2912490030 80: Салицилалдехид (CAS RN 90-02-8)
  • - - - 2912490040 80: 3-Хидрокси-p-анизалдехид (CAS RN 621-59-0)
  • - - - 2912490090 80: Други