Други скариди / Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека.

  • - - - 0306179100 80: Дълбоководни розови скариди (Parapeneus longriostrus)
  • - - - 0306179200 80 (2/0) : Скариди от рода Penaeus
  • - - - 0306179300 80: Скариди от семейство Pandalidae, различни от тези от рода Pandalus
  • - - - 0306179400 80: Скариди от рода Crangon, различни от тези от вида Crangon crangon
  • - - - 0306179900 80 (2/0) : Други