Други / Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително синтетичните монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex.

Deutsch 1 Español 2 Slovenčina 1

  • - - - 5402490030 80: Прежди от съполимери на гликолова киселина с млечна киселина, за производство на хирургически конци
  • - - - 5402490050 80: Прежди от нетекстурирани нишки от поли(винил алкохол)
  • - - - 5402490070 80: Прежди от синтетични нишки, единични, съдържащи тегловно 85 % или повече акрилонитрил, под формата на фитил съдържащ 1 000 безкрайни нишки или повече, но не повече от 25 000 безкрайни нишки, с тегло на метър 0,12 g или повече, но непревишаващо 3,75 g и дължина 100 m или повече, за производство на прежди от карбонови влакна
  • - - - 5402490090 80: Други