Дреб от вълна или от фини животински косми.

  • - - 5103101000 80: Некарбонизиран
  • - - 5103109000 80: Карбонизиран