Друга / Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета или тръбички.

  • - - 4813901000 80: На роли с широчина, превишаваща 5 cm, но непревишаваща 15 cm
  • - - 4813909000 80: Друга