Други / Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

 • - - - 0303891000 80: Сладководни риби
 • - - - 0303892100 10: Други
 • - - - - 0303892100 20: Риби от рода Euthynnus, различни от скокливи риби или риби с набразден корем (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), посочени в подпозиция 0303 43 и различни от кауакауа (Euthynnus affinis), посочена в подпозиция 0303 59
 • - - - - - 0303892100 80: Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604
 • - - - - - 0303892900 80: Други
 • - - - - 0303893100 10: Морски костури (Sebastes spp.)
 • - - - - - 0303893100 80: От вида Sebastes marinus (златист костур)
 • - - - - - 0303893900 80 (2/0) : Други
 • - - - - 0303894000 80: Риби от вида Orcynopsis unicolor (паламуд)
 • - - - - 0303895000 80: Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)
 • - - - - 0303895500 80: Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)
 • - - - - 0303896000 80: Платика (Brama spp.)
 • - - - - 0303896500 80: Въдичари (Lophius spp.)
 • - - - - 0303897000 80 (2/0) : Риби от вида Genypterus blacodes
 • - - - - 0303899000 80 (4/0) : Други