Други / Естествени полимери (например алгинова киселина) и модифицирани естествени полимери (например втвърдени протеини, химични производни на естествения каучук), неупоменати, нито включени другаде, в първични форми.

Čeština 2 Deutsch 12 Français 8 Nederlands 7 Polski 1 Română 1 Svenska 3

 • - - 3913900010 80: Химични производни на естествения каучук
 • - - 3913900020 80: Поли(хидроксиалканоат), състоящ се главно от поли(3-хидроксибутират)
 • - - 3913900030 80: Протеин, химически или ензимно модифициран чрез карбоксилиране и/или добавяне на фталова киселина, дори хидролизиран, със средно тегловно молекулно тегло (Mw) под 350 000
 • - - 3913900085 10: Натриев хиалуронат
 • - - - 3913900085 80: Стерилен натриев хиалуронат (CAS RN 9067-32-7)
 • - - - 3913900087 10: Нестерилен
 • - - - - 3913900087 80: Със: - средно тегловно молекулно тегло (Mw) не по-голямо от 900 000, - с ниво на ендотоксин не по-високо от 0,008 Ендотоксинни единици (EU)/mg, - тегловно съдържание на етанол не повече от 1%, - тегловно съдържание на изопропанол не повече от 0,5%
 • - - - - 3913900088 80: Други
 • - - 3913900093 80: Втвърдени протеини
 • - - 3913900095 80: Натриeва сол на хондроитинсярна киселина (CAS RN 9082-07-9)
 • - - 3913900099 80 (0/1) : Други