Други / Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от № 2009.

Français 1

 • - - - 2204291000 80: Вина, различни от упоменатите в подпозиция 2204 10, в бутилки, запушени с тапи тип "гъба", прикрепени с помощта на кошничка; вина в други съдове, със свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, не по-малко от 1 bar, но по-малко от 3 bar при температура 20 °C
 • - - - 2204292200 10: Други
 • - - - - 2204292200 20: Произведени в Европейския съюз
 • - - - - - 2204292200 30: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 15 % vol
 • - - - - - - 2204292200 40: Вина със защитено наименование за произход (ЗНП)
 • - - - - - - - 2204292200 80 (2/0) : Bordeaux
 • - - - - - - - 2204292300 80 (2/0) : Bourgogne (Burgundy)
 • - - - - - - - 2204292400 80 (2/0) : Beaujolais
 • - - - - - - - 2204292600 80 (2/0) : Vallée du Rhône
 • - - - - - - - 2204292700 80 (2/0) : Languedoc-Roussillon
 • - - - - - - - 2204292800 80 (2/0) : Val de Loire (Loire Valley)
 • - - - - - - - 2204293200 80 (2/0) : Piemonte (Piedmont)
 • - - - - - - - 2204293800 10: Други
 • - - - - - - - - 2204293800 80 (2/0) : Бели вина
 • - - - - - - - - 2204297800 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - 2204297900 10: Вина със защитено географско указание (ЗГУ)
 • - - - - - - - 2204297900 80 (2/0) : Бели вина
 • - - - - - - - 2204298000 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - 2204298100 10: Други сортови вина
 • - - - - - - - 2204298100 80 (2/0) : Бели вина
 • - - - - - - - 2204298200 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - 2204298300 10: Други
 • - - - - - - - 2204298300 80 (2/0) : Бели вина
 • - - - - - - - 2204298400 80 (2/0) : Други
 • - - - - - 2204298500 10: С действително алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol
 • - - - - - - 2204298500 20: Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)
 • - - - - - - - 2204298500 80 (3/0) : Madeira и Setubal muscatel
 • - - - - - - - 2204298600 80 (3/0) : Sherry
 • - - - - - - - 2204298800 80 (3/0) : Samos и Muscat de Lemnos
 • - - - - - - - 2204299000 80 (3/0) : Други
 • - - - - - - 2204299100 80 (3/0) : Други
 • - - - - 2204299300 10: Други
 • - - - - - 2204299300 20: Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)
 • - - - - - - 2204299300 80 (5/0) : Бели вина
 • - - - - - - 2204299400 80 (12/0) : Други
 • - - - - - 2204299500 10: Други сортови вина
 • - - - - - - 2204299500 80 (5/0) : Бели вина
 • - - - - - - 2204299600 80 (12/0) : Други
 • - - - - - 2204299700 10: Други
 • - - - - - - 2204299700 80 (5/0) : Бели вина
 • - - - - - - 2204299800 80 (12/0) : Други