Изляти или формовани / Други / Други изделия от алуминий.

  • - - - - 7616991010 80: Скоби, фланци и други приспособления за фиксиране, съединяване, пристягане или разделяне, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7616991020 80: "Quick change" приспособления за преобразуване на пътнически самолети в транспортни самолети и обратното, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7616991030 80: Алуминиева конзолна подставка за двигател със следните размери: -|височина над 10|mm, но не повече от 200|mm -|широчина над 10|mm, но не повече от 200|mm -|дължина над 10|mm, но не повече от 200|mm оборудвана с най-малко два отвора за закрепване, направена от алуминиеви сплави ENAC-46100|или ENAC-42100|(въз основа на стандарта EN:1706) със следните характеристики: -|вътрешна порьозност не повече от 1|mm; -|външна порьозност не повече от 2|mm; -|твърдост по Rockwell HRB 10|или повече от вида, използван в производството на системи за окачване на двигателя в моторни превозни средства
  • - - - - 7616991091 10: Други
  • - - - - - 7616991091 80: Алуминиеви радиатори и съставните за тези радиатори елементи или части, дори сглобени в блокове
  • - - - - - 7616991099 80: Други