Изляти или формовани / Други / Други изделия от алуминий.

Deutsch 31 English 3 Español 1 Français 10 Polski 4 Svenska 2

  • - - - - 7616991010 80: Скоби, фланци и други приспособления за фиксиране, съединяване, пристягане или разделяне, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7616991020 80: "Quick change" приспособления за преобразуване на пътнически самолети в транспортни самолети и обратното, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7616991030 80: Алуминиева конзолна подставка за двигател със следните размери: - височина над 10 mm, но не повече от 200 mm - широчина над 10 mm, но не повече от 200 mm - дължина над 10 mm, но не повече от 200 mm оборудвана с най-малко два отвора за закрепване, направена от алуминиеви сплави ENAC-46100 или ENAC-42100 (въз основа на стандарта EN:1706) със следните характеристики: - вътрешна порьозност не повече от 1 mm; - външна порьозност не повече от 2 mm; - твърдост по Rockwell HRB 10 или повече от вида, използван в производството на системи за окачване на двигателя в моторни превозни средства
  • - - - - 7616991091 10: Други
  • - - - - - 7616991091 80: Алуминиеви радиатори и съставните за тези радиатори елементи или части, дори сглобени в блокове
  • - - - - - 7616991099 80: Други