Други / Телове от алуминий / АЛУМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ОТ АЛУМИНИЙ.

Français 2

  • - - - 7605190010 80: Телове от несплавен алуминий, с диаметър равен или по-голям от 2 mm, но непревишаващ 6 mm, с медно покритие с дебелина равна или по-голяма от 0,032 mm, но непревишаваща 0,117 mm
  • - - - 7605190090 80: Други