Други / Съдържащи нефтени масла или масла от битуминозни минерали.

Čeština 1 Deutsch 5 English 5 Français 12 Hrvatski 3 Italiano 1 Nederlands 5

Минерално-каталитична система (МКС) за обработка…

Минерално-каталитична система (МКС) за обработка на масло в дизелови двигатели с вътрешно горене (ДВГ) и за увеличаване на техния ресурс.

Приготвена добавка за моторно масло. Способства за почистване на двигателя и намалява износването му.

Състав: смес от обработени минерални продукти и органични продукти, съдържащи нефтено масло.

Представена за продажба на дербно в опаковки от 100ml, 400 ml и 1000ml.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО НЕФТЕНИ МАСЛА

Минерално-каталитична система (МКС) за обработка…

Минерално-каталитична система (МКС) за обработка на масло в бензинови двигатели с вътрешно горене (ДВГ) и за увеличаване на техния ресурс.

Приготвена добавка за моторно масло. Способства за почистване на двигателя и намалява износването му.

Състав: смес от обработени минерални продукти и органични продукти, съдържащи нефтено масло.

Представена за продажба на дербно в опаковки от 100ml, 400 ml и 1000ml.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО НЕФТЕНИ МАСЛА