Други, включително частите и принадлежностите.

  • - - 9022902000 80: Части и принадлежности на апарати, използващи Х (рентгенови) лъчи
  • - - 9022908000 80: Други