Други / Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тези материали, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава.

  • - - - 8477591000 80: Преси
  • - - - 8477598000 80: Други