Други машини и апарати / Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тези материали, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава.

Čeština 1 Français 2

  • - - 8477801100 10: Машини за производство на порести или шуплести продукти
  • - - - 8477801100 80: Машини за преработка на реактивни смоли
  • - - - 8477801900 80: Други
  • - - 8477809100 10: Други
  • - - - 8477809100 80: Апарати за раздробяване
  • - - - 8477809300 80: Машини за смесване, машини за омесване и машини за разбъркване
  • - - - 8477809500 80: Машини за нарязване и машини за надлъжно рязане
  • - - - 8477809900 80 (2/0) : Други